Koszty adwokackie

150,- złotych - koszt porady prawnej dotyczącej rozwodu. 

1.500,- złoych - podstawowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy rozwodowej

W sprawach bardziej skomplikowanych wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie.

Koszty sądowe 

600,- złotych - opłata od pozwu rozwodowego 

Podział majątku dokonany w postępowaniu rozwodowym nie podlega opłacie.  
1.000,- złotych - opłata od wniosku o podział majątku w postępowaniu odrębnym 
300,- złotych - opłata od zgodnego wniosku o podział majątku 

Adwokacka Spółka Partnerska
Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
www.kancelaria-msm.pl