Leszno

Adwokacka Spółka Partnerska 
Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
ul. B. Chrobrego 17/2
64-100 Leszno
T: 65 520 64 24 
E: sekretariat@kancelaria-msm.pl

Rawicz

Adwokacka Spółka Partnerska
Malczewski Stoczczak Matyaszczyk 
Rynek 20
63-900 Rawicz
T: 65 545 49 15 
E: galka@kancelaria-msm.pl

Kościan

Adwokacka Spółka Partnerska
Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
ul. Szczepanowskiego 20
64-000 Kościan
T: 65 520 64 24
E: wyrzykiewicz@kancelaria-msm.pl 

Adwokacka Spółka Partnerska
Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
www.kancelaria-msm.pl